Zarząd Stowarzyszenia JST "Komunikacja"

W dniu 22 września 2021 r. w hotelu "Pietrak" odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia JST "Komunikacja."  W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Stowarzyszenia - Michał Piechocki, Wiceprezes - Agnieszka Górczewska, Skarbnik - Roman Szuberski i sekretarz - Marek Szaruga. Członkowie Zarządu rozpatrzyli wnioski zgłoszone podczas obrad XXII Walnego Zebrania Członków w czerwcu tego roku. Są to: 

1. Budowa ronda przy zbiegu drogi nr 241 z drogą krajową nr 10 przy wylocie na miejscowość Mrocza.

2. Połączenie drogi nr 241 z drogą 246 w miejscowości Paterek.

3. Połączenie drogi nr 246 z węzłem Łachowo S5 w Szubinie.

4. Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na drodze nr 196 przy przejeździe przez Czerwonak.

5. Apel do Ministra Infrastruktury, aby linię kolejową nr 281 umieścić w Krajowym Programie Kolejowym po 2023 r.

Zarząd podjął decyzję o zleceniu Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu "Erdbau" z siedzibą w Wągrowcu opracowania koncepcji wariantowej obwodnicy Kcyni jako ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 247.