djęcie główne działu O stowarzyszeniu
Krótko o nas

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” zostało powołane do życia 4 lipca 2000 r. przez 15 samorządów terytorialnych.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Wągrowcu.

W skład stowarzyszenia wchodzą: Powiat Poznański, Powiat Wągrowiecki, Miasto Poznań, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Gołańcz, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i Gmina Kcynia, Miasto i Gmina Rogoźno, gmina Czerwonak, gmina Wapno, gmina Damasławek oraz gmina Mieścisko.

WIĘCEJ
O STOWARZYSZENIU

CELE STOWARZYSZENIA

LEPSZA KOMUNIKACJA

Poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy gminami, powiatami i województwami w obrębie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

TWORZENIE SZLAKÓW

Tworzenie regionalnych szlaków turystycznych, wodnych, pieszych i rowerowych w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się mieszkańców.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Poznania i Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

TWORZENIE WARUNKÓW DO INWESTOWANIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consctetur adipiscing elit. Aenean in ante magna. Quisque will be appear here.

O STOWARZYSZENIU

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

  • współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 196,

  • współpraca w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec,

  • współpraca w zakresie remontu linii kolejowej nr 206 na odcinku Wągrowiec – Rogoźno,

  • opracowanie koncepcji obwodnic Rogoźna, Skoków oraz Kcyni,

  • opracowanie Koncepcji Zintegrowanego Systemu Publicznego Transportu  Zbiorowego w osi komunikacyjnej Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec – Gołańcz,

  • opracowanie Analizy możliwości uruchomienia przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno-Nakło nad Notecią

  • stowarzyszenie zgłosiło wniosek o wprowadzenie do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO na lata 2007-2013 projektu pn. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz” - projekt realizują miasto i gmina Gołańcz, gmina Skoki, gmina Wągrowiec, miasto i gmina Murowana Goślina, gmina Czerwonak oraz miasto Poznań w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

  • w odpowiedzi na Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Wielkopolski w nowej perspektywie finansowej Stowarzyszenie zgłosiło projekt pn. „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz”

  • stowarzyszenie sfinansowało folder turystyczny na  EURO 2012 promujący miasta i gminy wchodzące w skład SJST Komunikacja.