XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja"

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rogoźnie odbyło się Zwyczajne XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja."

Wśród zaproszonych gości w Walnym Zebraniu uczestniczyli m.in.: Włodziemierz Finke Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu w Urządzie Marszałkowskim w Poznaniu, Tomasz Miłowski Wicestarosta Nakielski, Krzysztof Madaj Zastępca Burmistrza Miasta Czarnków, Mikołaj Grzyb Członek Zarządu spółki Koleje Wielkopolskie oraz Marcelina Czerniak z Wydziału Planowania w Wielkopolskiem Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W trakcie obrad wybrano nowego Wiceprezesa Zarządu. Dotychczasowego Wiceprezesa Dariusza Urbańskiego zastąpił Leszek Grzeczka Burmistrz Janowca Wielkopolskiego. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2022 roku przedstawili Prezes Stowarzyszenia Michał Piechocki i Skarbnik Roman Szuberski. Zarząd otrzymał absolutorium, członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli plan działań stowarzyszenia i budżet na 2023 rok.  

Zdjęcie galerii XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST