Punkt Utrzymania Taboru Kolejowego już otwarty

W dniu 5 maja 2022 roku odbyło się oficjalne otwarcie Punktu Utrzymania Taboru Kolejowego w Wągrowcu. 

W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, członek Zarządu Jacek Bogusławski, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch. 

Budowa nowoczsnego Punktu Utrzymania Taboru Kolejowego kosztowała blisko 70 mln zł. Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego to 34 055 454,85 zł. W punkcie osługiwane będą spalinowe zespoły trakcyjne. Działalność PUT będzie obejmowała wykonywanie przeglądów taboru, a także usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru oraz wykonywanie innych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem pojazdów. Dodatkowo w Pukcie Utrzymania będą szkolić się przyszli i obecni maszyniści Kolei Wielkopolskich. W skład zaplecza technicznego do obsługi pojazdów szynowych wchodzą dwie w pełni wyposażone hale. Hala Główna będzie miejscem przeznaczonym do przeglądów, napraw, mycia zewnętrznego oraz sprzątania wnętrz pojazdów. Z kolei Hala Postojowa posłuży do odstawiania pojazdów w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Punkt Utrzymania ma imponującą pojemność. W całym obiekcie możliwe jest odstawienie nawet 9 pojazdów. 

Koleje Wielkopolskie codziennie uruchamiają kilkaset pociągów, a jednym z podstawowych elementów, o jakie troszczy się spółka należąca do Samorządu Województwa Wielkopolskiego, jest bezpieczeństwo. Punkty utrzymania taboru kolejowego zapewniają możliwość sprawnych przeglądów serwisowych i napraw taboru, co pozwala zachować płynność kursowania pociągów w ramach planowanych połączeń.