Projektant dokumentacji na rewitalizację linii 356 do Gołańczy wybrany

W grudniu 2020 r. PKP PLK rozpisała przetarg na opracowanie dokumentacji dla projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica wojewodztwa." Wykonanie dokumentacji będzie dofinansowane ze środków unijnych. Do przetargu stanęło 13 firm. Wszystkie oferty były niższe niż budżet, który PKP PLK wyznaczyła na aż 10 069 887 zł butto. Wygrała oferta firmy PTB Ingenieurburo fur Planung Technologie und Bauuberwachung GmbH Spółka Oddział w Polsce. Oferta opiewa na 4 197 990 zł brutto. 

Projekt rewitalizacji linii zakłada przywrócenie parametrów ruchu (120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych) na 27-kilometrowym odcinku linii od Wągrowca przez Gołańcz, gdzie obecnie kończą bieg pociągi pasażerskie Kolei Wielkopolskich, do granicy województwa.