Podpisanie umowy na opracowanie koncepcji

W dniu 23 września 2021 r. Stowarzyszenie JST "Komunikacja" podpisalo umowę na opracowanie koncepcji wariantowej obwodnicy Kcyni jako ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 247 z firmą - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Erdbau" z siedzibą w Wągrowcu.

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać dla każdego wariantu: 

a) dostępność prawną działek pod budowę obwodnicy,

b) roboty przygotowawcze (rozbiórki, odwodnienie terenu budowy itp.),

c) ogólne określenie warunków gruntowo - wodnych w podłożu,

d) ocenę barier i ryzyka realizacji.

Termin wykonania koncepcji uzgodniono na dzień 31 marca 2022 r.