Linia Czarnów-Rogoźno-Wągrowiec coraz bliżej realizacji

Złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wniosek na realizację projektu "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnkow - Rogoźno - Wągrowiec" został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028. Zadanie zostanie dofinansowane w 85%. Pozostałe 15% zostanie sfinansowane solidarnie przez samorządy województwa, powiatów i gmin leżących wzdłuż projektowanych linii. 

Zgodnie z deklaracjami Roberta Pilarczyka - Dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu na wspomnianych liniach planowane jest uruchomienie 10 par pociągów na dobę. Modernizowane linie 390 (Czarnków - Bzowo Goraj) oraz 236 (Bzowo Goraj - Rogoźno - Wągrowiec) mają pozostać jednotorowe i niezelektryfikowane, a pociągi mają na nich kursować z prędkością do 120 km/h. Przewidziano obsługę pasażerską na minimum 10 przystankach. Są to: Czarnków, Czarnków Zachodni, Bzowo Goraj, Lubasz k. Czarnkowa, Jędrzejewo Wlkp., Połajewo, Ryczywół, Rogoźno, Runowo k. Wągrowca oraz Wągrowiec Zachód.  

Przypomnijmy, w dniu 24 sierpnia 2020 r. Województwo Wielkopolskie złożyło do PKP PLK S.A. formularz zgłoszenia do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 dla projektu pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec."

W dniu 24 listopada 2020 r. projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru wniosków do Programu Kolej+. 

W dniu 19 marca 2021 r. Województwo Wielkpolskie, Powiat Czarnkowo-Trzcianecki, Powiat Obornicki, Powiat Wągrowiecki, Gmina Czarnków, Gmina Lubasz, Gmina Połajewo, Gmina Ryczywół, Gmina Rogoźno, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec oraz Miasto Czarnków zawarły porozumienie w ramach którego ustalono zasady współfinansowania opracowania wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec."

W dniu 15 lipca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą Studium Planistyczno-Prognostycznego dla linii kolejowej Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec. Wykonawcą opracowania jest konsorcjum Infry - Centrum Doradztwa Sp. z o.o. (lider) z Warszawy i Instytut Kolejnictwa (partner). Koszt studium został sfinansowany w 50% przez Województwo Wielkopolskie i w 50% przez partnerów porozumienia (samorządy).