Coraz bliżej połączeń kolejowych z Wielkopolski na Kujawy i Pomorze

W poniedziałek, 28 lutego 2022 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego i PKP PLK podpisali umowę na dofinansowanie ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) prac przygotowawczych dla rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozpoczęcie robót rewitalizacyjnych na szlaku kolejowym od Wągrowca przez Gołańcz do granicy województw wielkopolskiego i kujawsko - pomorskiego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł, kwota unijnego dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) to ponad 6,3 mln zł. 

W ramach podpisanej umowy wykonana zostanie zostanie dokumentacja projektowa, zawierająca m.in. koncepcję programowo-przestrzenną, dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wnioski do ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz operat wodnoprawny. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie w przyszłości współfinansować inwestycję, nad projektem której obecnie trwają prace przygotowawcze. 

Odcinek szlaku kolejowego, o którym mowa w projekcie, liczy 26 km, w tym 6 km - od Gołańczy do granicy województwa - jest obecnie nieprzejezdnych. Aktualna prędkość maksymalna pociągów pasażerskich na odcinku Wągrowiec - Gołańcz to 50-90 km/h. Przeprowadzenie prac, do których trwają obecnie przygotowania, umożliwi skrócenie czasu podróży dzięki podwyższeniu prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 120 km/h, na minimum 90% długości rewitalizowanego odcinka oraz pociągów towarowych do 80 km/h. Spodziewana jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa podróżnych, a także podwyższenie komfortu podróżowania.

Przypomnijmy, iż 26 lutego 2021 r. została podpisana umowa między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a PKP PLK na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej nr 356 na odcinku Kcynia - granica wojewodztwa wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia - Nakło nad Notecią linii kolejowej nr 281."