XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja"

W dniu 14 czerwca 2022 r. w hotelu "Pietrak" w Wągrowcu odbyło się Zwyczajne XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja."

Wśród zaproszonych gości w Walnym Zebraniu uczestniczyli m.in. zastępca dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskimw Poznaniu Włodzimierz Finke, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Paweł Katarzyński, Wicestarosta Nakielski Tomasz Miłowski, członek Zarządu Koleje Wielkopolskie Mikołaj Grzyb oraz Naczelnik Działu Inwestycji Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy Jacek Gackowski. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2021 roku przedstawili prezes stowarzyszenia Michał Piechocki i skarbnik Roman Szuberski. Zarząd otrzymał absolutorium, członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli plan działań stowarzyszenia i budżet na 2022 rok. 

Zdjęcie galerii XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST