O rewitalizacji linii kolejowych w Kcyni

We wtorek 18 czerwca 2019 roku odbyła się w Kcyni konferencja poświęcona rewitalizacji lini kolejowych nr 356 na odcinku Gołańcz - granica województwa - Kcynia oraz nr 281 na odcinku Gniezno - Nakło nad Notecią.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego, z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem na czele, przedstawiecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wicemarszałkiem Zbigniewem Ostrowskim, przestawiciele PKP, oraz samorządów zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowych linii kolejowych. Powiat Wągrowiecki reprezentowali Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki Prezes Stowarzyszenia JST "Komunikacja."

Przestawiciele obu samorzadów wojewódzkich złożyli deklaracje - samorząd województwa wielkopolskiego podejmie się rewitalizacji linii kolejowej nr 356 do granicy województwa wielkopolskiego, po deklaracji przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, że podejmie kroki w kierunku reitalizacji linii kolejowej od granicy województwa wielkopolskiego w kierunku Kcyni i dalej w kierunku Nakła nad Notecią.

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski poinformował zebranych, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego juz podjął pierwsze kroki i we wrześniu rozstrzygnie konkurs na opracowanie studium wykonalnosci dotyczące rewitalizacji linii kolejowej w obrębie wojeództwa.

Deklaracje złożone  przez obu wicemarszałków to również sukces Stowarzyszenia JST "Komunikacja" po latach zabiegania o rewitalizację w/w linii kolejowych.

Zdjęcie galerii O rewitalizacji linii kolejowych w Kcyni
Zdjęcie galerii O rewitalizacji linii kolejowych w Kcyni
Zdjęcie galerii O rewitalizacji linii kolejowych w Kcyni
Zdjęcie galerii O rewitalizacji linii kolejowych w Kcyni
Zdjęcie galerii O rewitalizacji linii kolejowych w Kcyni