Nowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia JST "Komunikacja"

W dniu 12 czerwca 2024 roku w hotelu Pietrak w Wągrowcu odbyło się Zwyczajne XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja."

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2023 roku przedstawił Prezes Zarządu Michał Piechocki.

W związku z rozpoczęciem się nowej kadencji władz samorządowych zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki, który zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego Prezesa Michała Piechockiego. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Wiceprezes Agnieszka Górczewska, Wiceprezes Leszek Grzeczka, Sekretarz Przemysław Renn i Skarbnik Małgorzata Chmielarz. Wybrany został również nowy skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Cyprian Wieczorek, Zastępca Robert Torz i Sekretarz Łukasz Zaranek. 

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli plan działań Stowarzyszenia i budżet na 2024 rok. 

Zdjęcie galerii Nowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii Nowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii Nowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia JST