Dokumenty na XXIV Walne Zebranie Członków SJST "Komunikacja"

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rogoźnie odbędzie się Zwyczajne XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja."

Dokumenty do pobrania:

Porządek obrad 2023 - pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za 2022 - pobierz plik

Sprawozdanie Zarządu SJST Komunikacja - pobierz plik

Uchwała Nr XXIV.1.2023 - pobierz plik

Uchwała Nr XXIV.2.2023 - pobierz plik

Uchwała Nr XXIV.3.2023 - pobierz plik

Uchwała Nr XXIV.4.2023 - pobierz plik

Uchwała Nr XXIV.5.2023 - pobierz plik

Uchwła Nr XXIV.6.2023 - pobierz plik

Upoważnienie dla zastępcy delegata - pobierz plik