Aktualizacja studium wykonalności modernizacji trasy Wągrowiec - Gołańcz - gr. województwa

PKP PLK S.A. CRI w Poznaniu zlecił opracowanie aktualizacji studium wykonalności modernizacji odcinka linii kolejowej nr 356 Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego. Wybrano wariant W1b, który określa podstawowe parametry opracowania dokumentacji i przebudowy linii do V=120 km/h. W ramach studium znajdzie się także odtworzenie toru mijankowego w Roszkowie Wągrowieckim, który zwiększy możliwość uruchomienia dodatkowych pociągów oraz budowa przystanku Wągrowiec Południe. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji może wynosić około 180 mln zł. 

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują duże projekty łączące regiony, ale nie zaniedbują połączeń regionalnych i aglomeracyjnych. Kontynuowane są inwestycje ważne dla coraz sprawniejszych podróży mieszkańców regionów. W Wielkopolsce takim przykładem są prace planowane na odcinku Drzymałowo - Wolsztyn oraz Wągrowiec - Gołańcz - mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.