XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja"

W środę, 15 lipca 2020 roku w hotelu Pietrak w Wągrowcu po raz dwudziesty pierwszy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST "Komunikacja."

Wśród zaproszonych gości w walnym zebraniu uczestniczyli miedzy innymi Robert Pilarczyk dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Bogdan Frąckowiak pełnomocnik Zarządu ds. Kolei Metropolitalnej w Poznaniu, Roman Świergiel zastępca dyrektora ds. technicznych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Andrzej Skarbiński zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Poznaniu.

W czasie obrad wybrano nowego wiceprezesa zarządu stowarzyszenia. Dotychczasowego wiceprezesa Jana Gosiewskiego zastąpiła Agnieszka Górczewska zastępca dyrektora ds. projektów i zarządzania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w Urzędzie Miasta Poznania.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2019 roku przedstawili Prezes Stowarzyszenia Michał Piechocki i Skarbnik Roman Szuberski.

Zarząd otrzymał absolutorium, członkowie stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli plan działań stowarzyszenia i budżet na 2020 rok.

Zdjęcie galerii XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST
Zdjęcie galerii XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia JST