Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem

18 września 2020 r. na stacji kolejowej w Rogoźnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie z władzami województwa wielkopolskiego i lokalnych samorządów w sprawie współpracy zmierzającej do przywrócenia połączeń pasażerskich między Czarnkowem a Wągrowcem.

W imieniu województwa wielkopolskiego porozumienie podpisał Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, ze strony PKP PLK S.A. Arnold Bresch - Członek Zarządu i w imieniu lokalnych samorządów - Andrzej Tadla - Burmistrz Czarnkowa. 

W porozumieniu strony zobowiązały się do opracowania analiz technicznych i ekonomicznych, które określą zasadność rewitalizacji trasy, a w efekcie końcowym przywrócenia na niej połączeń pasażerskich. Przedmiotem analiz będą dwa odcinki linii kolejowych: Wągrowiec - Rogoźno - Bzowo Goraj (linia nr 236) oraz Bzowo Goraj - Czarnków (linia nr 390). Wstępne założenia zakładają prace modernizacyjne na odcinku ok. 65 km oraz budowę ok. 0,6 km łącznicy, umożliwiającej pociągom ominięcie stacji Bzowo Goraj, co skróci czas przejazdu - nie będzie konieczności zmiany czoła pociągu. Zakładana prędkość na trasie to 120 km/h.

Szacunkowy koszt wznowienia ruchu pasażerskiego na wymienionych liniach to 400 mln zł. Realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania. Projekt modernizacji trasy nr 236/ 390 Wągrowiec - Rogoźno - Czarnków został zgłoszony przez samorząd województwa wielkopolskiego do rządowego programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus oraz do Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem
Zdjęcie galerii Porozumienie w sprawie połączeń między Czarnkowem a Wągrowcem