Plan działań na 2020 rok, sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 rok

Główne kierunki działania SJST Komunikacja na 2020 rok:

1. Wspierać modernizację dróg wojewódzkich:

- nr 190 Wągrowiec - Mieścisko, Wągrowiec - Margonin, budowy obwodnicy Wągrowca - odcinek Kaliska - Durowo;

- nr 193 Gołańcz - Margonin;

- nr 196 przebudowa odcinka Czerwonak - Poznań;

- nr 241 na odcinkach: obwodnica Rogoźna, Wągrowiec - Krosno;

- nr 251 odcinek Wągrowiec - Damasławek.

2. Wspierać przebudowę drogi krajowej nr 11 na drogę ekspresową wraz z niezbędnymi obwodnicami miast, zwłaszcza Miasta Oborniki.

3. Wspierać Miasto Poznań i Powiat Poznański w realizacji poprawy połączeń komunikacyjnych w północno-wschodniej części Poznania.

4. Współpracować w zakresie rozowju parkingowego sytemu pierścieniowego Metropolii Poznańskiej.

5. Zabiegać o właściwe funkcjonowanie przewozów kolejowych na linii nr 356 Poznań - Wągrowiec - Gołańcz.

6. Wspierać samorząd województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz PKP PLK w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 356 Poznań - Wągrowiec - Gołańcz - Kcynia.

7. Wspierać modernizację i przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 281 oa odcinku Gniezno - Nakło nad Notecią oraz kontynuowac działania zmierzające do realizacji tego zadania. 

8. Wspierać modernizację linii kolejowej Wągrowiec - Rogoźno - Bzowo Goraj - Czarnków.

9. Wspierać modernizację linii kolejowych w rmach programu Kolej Plus.

10. Współpracowac z członkami naszego Stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym na dworce PKP i ich otoczenie.

11. Wdrażać koncepcję wspólnego biletu w systemie komunikacji transportu zbiorowego w Metropolii Poznańskiej.

12. Wspomagać samorządy w organizacji publicznego trnasportu zbiorowego.

Sprawozdanie z pracy Zarzadu za 2019 rok - pobierz plik

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - pobierz plik

Plan dochodów i wydatków na 2020 rok - pobierz plik