Kontynuacja Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na następne 3 lata

W dniu 8 października 2020 r. zostały podpisane porozumienia w formie wideokonferencji pomiędzy władzami samorządów leżących wzdłuż linii kolejowych Poznań - Wągrowiec, Poznań - Grodzisk oraz Poznań - Nowy Tomyśl.

W ramach podpisanych porozumień samorządy będą kontynuować wzorem lat ubiegłych współfinansowanie połączeń kolejowych w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).  Następnym krokiem będzie zawieranie dwustronnych umów przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z poszczególnymi jednostkami samorządu o udzielenie dotacji celowej na okres trzech lat tj. do 31 grudnia 2023 roku. 

Również w tym samym dniu zostało podpisane porozumienie o uruchomieniu w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) linii kolejowej Poznań Główny - Kościan. Linia zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2021 roku. Będzie to ósma z dziewięciu linii Poznańskiego Węzła Kolejowego, która będzie funkcjonować w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Funkcjonujące linie to: Poznań - Gniezno, Poznań - Grodzisk Wielkopolski, Poznań - Jarocin, Poznań - Nowy Tomyśl, Poznań - Rogoźno, Poznań - Wągrowiec oraz Poznań - Września.